Chantelle Smith
5' 11" | 32" 24 1/2" 35 1/2" | 8 1/2 US | Brown | Brown

portfolio | polaroids | print

Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo
Chantelle - IMD Modeling Model Photo